Österreichischer kostenloser Video-Chat onlineVideochat Online

UMOWA UŻYTKOWNIKA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Będąc na pl.VideochatOnline.com (zwanym dalej "Dodatkiem"), przyjmujesz do wiadomości, że zapoznałeś się i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków tej umowy (zwanej dalej Umową).

1. Przepisy ogólne

1.1. Z aplikacji mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat (osiemnaście) lat.

1.2. Korzystając z Aplikacji, oświadczasz i gwarantujesz, że:

1.2.1. Zgodnie z prawem kraju / stanu / królestwa, którego jesteś obywatelem / obywatelem, oraz kraju, w którym obecnie mieszkasz, jesteś już uważany za osobę dorosłą;

1.2.2. Jeśli inny użytkownik korzystający z Aplikacji znajduje się w pół-nagim / nagim przedniej części aparatu, wysyła obrazki dowolnego rodzaju i / lub nagie opisy, natychmiast przerywa całą komunikację z tym użytkownikiem.

1.3. Wniosek jest dostarczany na zasadzie AS-IS ("tak jak jest"), bez żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji.

2. Dane osobowe użytkowników, których zbieramy i przetwarzamy

2.1. Firma zbiera, przetwarza i przechowuje tylko dane osobowe, które są niezbędne do pełnego świadczenia usług użytkownikom. Są to dane, które są automatycznie przesyłane za pośrednictwem oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu użytkownika: adresu IP, informacji z plików cookie, informacji o przeglądarce lub innym programie, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji, datę i godzinę dostępu do swojego konta, adres żądanej strony . A także ustawienia kamery, przeglądarki i systemu operacyjnego urządzenia.

2.2. Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych użytkowników Aplikacji. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do twoich danych osobowych i / lub ich wykorzystywaniu, podejmujemy zarówno techniczne, fizyczne i / lub administracyjne środki, jak i wykorzystujemy zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

3. Zapewnienie dostępu do informacji stronom trzecim

3.1. O ile prawo nie stanowi inaczej, Spółka zobowiązuje się, bez wyraźnej zgody użytkownika, nie sprzedawać, nie pożyczać, wymieniać ani w inny sposób nie przekazywać stronom trzecim danych osobowych użytkownika, danych o ruchu lub treści rozmów użytkownika.

3.2. Spółka ma prawo udostępnienia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, niezwiązanym ze Spółką, w następujących przypadkach:

3.2.1. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przekazanie jego danych osobowych stronom trzecim.

3.2.2. Przekazywanie danych osobowych jest niezbędne w ramach korzystania przez użytkownika z Aplikacji i / lub świadczenia usługi użytkownikowi i / lub przetwarzania danych osobowych w imieniu Firmy.

4. Korzystanie z czatu wideo

4.1. Użytkownik zgadza się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby spowodować nadmierne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszego serwera.

4.2. Nie masz prawa do udziału w reklamie lub do przekonywania innych użytkowników Aplikacji do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług.

4.3. Użytkownicy Aplikacji, a także inne osoby obok Użytkownika Aplikacji, nie mogą stać przed kamerą w półnagiej / nagiej postaci, pokazywać swoich genitaliów przed kamerą, wysyłać innych użytkowników opisów Aplikacji i wszelkiego rodzaju wizualne obrazy nagich, ustnych i pisemnych opisów oraz nagrań audio-wideo erotyczny / pornograficzny charakter.

4.4. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie nagrywał i zamieszczał w Internecie lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniał i / lub ujawniał treść osobistych rozmów i innych poufnych informacji, jeżeli sprawa nie dotyczy informacji o popełnieniu przestępstwa o dowolnej grawitacji.

4.5. Użytkownik zgadza się nie składać wniosku do Spółki, w tym do jej funkcjonariuszy i pracowników, roszczeń ani pozwów związanych z korzystaniem z Aplikacji.

4.6. Zgadzasz się skierować kamerę tylko na twarz. Twoja twarz powinna być widoczna w zbliżeniu. Zabrania się umieszczania nieruchomych obrazów lub pokazywania zdjęć i obrazów wideo przez aparat, nawet jeśli jesteś na zdjęciu lub filmie.

5. Bezpieczeństwo

5.1. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że jesteś osobiście odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia, przez które jesteś podłączony do Internetu, oraz że ani Spółka, ani strony trzecie, ani żadne inne strony trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Ciebie. że nie zadbałeś o bezpieczeństwo urządzenia, przez które uzyskujesz dostęp do Internetu.

6. Spory między użytkownikami

6.1. Zgadzasz się, że w przypadku sporu między tobą a jednym lub kilkoma użytkownikami Aplikacji, nie będziesz wysuwać żadnych roszczeń przeciwko Firmie, w tym jej funkcjonariuszom i pracownikom Firmy, ani zgłaszać żadnych roszczeń ani roszczeń odszkodowawczych (faktycznych lub późniejszych, znane lub nieznane, domniemane lub nieprzewidywalne, ujawnione lub nieujawnione, spowodowane lub w jakikolwiek sposób związane z takimi sporami).